آخرین اخبار

برآیند برگزاری کنگره

با سلم خدمت همه هموطنان گرامی ، کنکره وزارت ورزش و جوانا بیشتر

مسئله ازدواج جوانان نیازمند آسیب شناسی است

مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تحکیم خانواده با اشاره به بیشتر

مسئولیت ما در قبال تلاش جوانان سنگین است

دبیر علمی کنگره ملی مدیریت امور جوانان گفت: کنگره ملی مدیریت امور بیشتر

جلسه شورای سیاستگذاری اولین کنگره ملی مدیریت امور جوانان برگزار شد

رضوی: کنگره ملی مدیریت امور جوانان با هدف ایجاد همگرایی و هم بیشتر

هماهنگی و تقسیم کار دستگاهی عنصر مهم در حل مشکلات جوانان

نشست کمیسیون تخصصی "توانمندسازی و ارتقاء مهارت جوانان" و "کمیسیون اشتغال جوانان بیشتر

دبیر علمی کنگره ملی مدیریت امور جوانان: باید برای اوقات فراغت سیاست گذاری کرد

کمیسیون ورزش و اوقات فراغت جوانان در ساختمان شماره دو وزارت ورزش بیشتر

جلسه شورای سیاستگذاری اولین کنگره ملی مدیریت امور جوانان برگزار شد

245234234 رضوی: کنگره ملی مدیریت امور جوانان با هدف ایجاد همگرایی و هم افزایی بین فعالیتهای دستگاه های عضو ستاد ملی و استانی و شهرستانی برگزار می شود. به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سید جواد رضوی در جلسه سیاست‌گذاری ...

هماهنگی و تقسیم کار دستگاهی عنصر مهم در حل مشکلات جوانان

214w نشست کمیسیون تخصصی "توانمندسازی و ارتقاء مهارت جوانان" و "کمیسیون اشتغال جوانان و اقتصاد مقاومتی" با حضور برخی از مسئولین کنگره ملی مدیریت امور جوانان و اعضای این کمیسیون برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در ادامه ...

دبیر علمی کنگره ملی مدیریت امور جوانان: باید برای اوقات فراغت سیاست گذاری کرد

42425234234 کمیسیون ورزش و اوقات فراغت جوانان در ساختمان شماره دو وزارت ورزش و جوانان تشکیل جلسه داد و چالش های مهم در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت . به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان؛ در این نشست که ...