نشست در استان بوشهر

photo_2016-12-10_10-27-56

نشست اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان استان بوشهر با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان
و مهندس رستمي معاون ساماندهي امور جوانان