برنامه کنگره

توجه به مسائلی که ذکر شده است در سال آخر دولت یازدهم میطلبد تا نظام مدیریت جوانان را به گفتگویی ملی تبدیل کرد. نخبگان و صاحبنظران و دست اندرکاران جوانان در محورهای مختلف را گرد هم آورده و به آواهای منفرد و پراکنده هارمونی جدیدی بخشد. معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان پیشنهاددهنده و تسهیل گر” کنگره ملی مدیریت امور جوانان” شده است تا در راستای سیاست های دولت محترم، نوایی امیدبخش و مدبرانه ساز کرده و اولین اقدام نظام مند ملی برای یکپارچه سازی و هماهنگی عملی بین متولیان امر را برقرار سازد.

از این رو، برای تبیین و اعلام مجدد سیاست ها، ساختار و اهداف برنامه ریزی شده و نیز تاکید بر لزوم هماهنگی های راهبردی و عملیاتی در حوزه جوانان از زبان رئیس محترم جمهور و رییس شورای عالی جوانان و همچنین به منظور بررسی گزارشات و تحلیل عملکرد دستگاههای عضو ستاد ساماندهی امور جوانان؛ معاونت ساماندهی امور جوانان با راهبری دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان این وزارتخانه برآن شده است تا در راستای اهداف عالی دولت تدبیر و امید و با توجه به توصیه های ویژه مقام معظم رهبری و توجه ایشان به معضلات و مشکلات حوزه جوانان، نسبت به برگزاری اولین کنگره سراسری ملی “مدیریت امور جوانان” به صورت تخصصی و با مشارکت و همکاری سازمان های متولی، استانداران و فرمانداران، اعضاء ستادهای ساماندهی امور جوانان، مدیران و صاحب نظران و نخبگان دانشگاهی اقدام نماید.

در حقیقت، رویکرد اصلی کنگره را میتوان به شرح ذیل عنوان نمود:

 • هماهنگی بین دستگاه های مختلف
 • ایجاد نگرش مثبت اندیشی به جوانان در دستگاه ها
 • تنظیم رویکردی یکپارچه برای سیاستگذاری در حوزه مدیریت امور جوانان

بر این مبنا، این کنگره بنا دارد همگان را ذیل اهداف زیر همسو و هم راستا و هم دل کند:

 1. بازگرداندن موضوع جوانان را به صدر موضوعات ملی
 2. تبیین اصول سیاست­گذاری جوانان در نظام جمهوری اسلامی
 3. مشخص کردن اولویت­ها و جهت­گیری­های کلان حوزه جوانان را در سال­های پیش رو
 4. رونمایی از پروژه­های اصلی دولت یازدهم در حوزه جوانان
 5. همسویی مدیران ملی و منطقه­ای در محورهای ۸ گانه جوانان
 6. طرح بحث ایده نظام سیاست­گذاری و مدیریت یکپارچه جوانان
 7. ایجاد جریان شور و شوق و انگیزه جدید به بدنه اجرایی کشور در حوزه توسعه امور جوانان
 8. تقدیر و تشکر از نهادهای مدنی و بخش‌های خصوصی فعال در حوزه جوانان در اختتامیه کنگره